Nya domarutnämningar

2023-03-16

Jenny Olsson Runebjer att vara rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad Carina Ferm Brodén att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall Ann-Jeanette Eriksson att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande påavdelning i Kammarrätten i Stockholm Natalie Kramer att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall Mona Aldestam att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall Catharina Månsson att vara rådman i Lunds tingsrätt Per-Anders Svensson att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt Cima Ghaderi att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt Linnéa Johansson att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt

Regeringen har också anställt Monika Sörbom på en tidsbegränsad anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.