Nya domarutnämningar

2021-03-18

David Säfwe att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt Thomas Edling, Samuel Rudvall, Caroline Hedvall, Johan Welander och Viktoria Thörnqvist att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Nathalie Dahlén och Petter Anefur att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge Claes Becker att vara tekniskt råd i Svea hovrätt Camilla Gensmann och Bodil Ericsson att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt Claes Mårtensson att vara lagman i Förvaltningsrätten i Växjö Marcus Edelgård och Johan Höök att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Uppsala Anna Atanasova Andersson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping Per Lindblom att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm anställt Julia Nilsson på en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall