Nu ingår förvaltningsdomstolarna i Domarbloggen

2024-03-12

- Förvaltningsdomstolarna tillför nya intressanta och viktiga perspektiv. Det finns också paralleller till de mål och frågor som vi lyfter från den allmänna sidan, nu kan vi belysa även de förvaltningsrättsliga perspektiven i Domarbloggen, säger rådmannen och stabschefen Karin Påle-Bartes, som driver arbetet med bloggen på Södertörns tingsrätt sedan flera år tillbaka.

Samarbetet kring Domarbloggen innebär att medarbetare vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm återkommande skriver inlägg på bloggen. Inläggen kan knyta an till aktuella skeenden och frågor med bäring på förvaltningsrätten, men också ge en mer långsiktig bild av förvaltningsdomstolarnas viktiga roll i samhället.

- Förvaltningsdomstolarna handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt mellan företag och myndigheter. Som medborgare finns det, från vaggan till graven, olika skäl till att komma i kontakt med förvaltningsdomstolar. Det kan handla om allt från namnmål, till körkortsmål och mål om barnbidrag, säger Karin Påle-Bartes.

Här kan du läsa Anette Briheim Fällmans inlägg på DomarbloggenExtern länk