Nordnet Bank AB:s överklagande har kommit in för sent - Finansinspektionens avvisningsbeslut står fast

2022-10-05

Finansinspektionen meddelade den 25 maj 2022 ett beslut att påföra Nordnet Bank en anmärkning och en sanktionsavgift om 100 miljoner kronor. Beslutet skickades per e-post, tillsammans med ett delgivningskvitto, till bl.a. Nordnet Banks vd. Senare samma dag, den 25 maj, publicerade Nordnet Bank ett pressmeddelande rörande Finansinspektionens beslut, där vd:n uttalade sig om beslutet. Det delgivningskvitto som bekräftade mottagandet av Finansinspektionens beslut skrevs dock under av Nordnet Bank först den 1 juni 2022.

Finansinspektionens beslut om anmärkning och sanktionsavgift måste överklagas inom tre veckor från mottagandet av beslutet. När Nordnet Bank överklagade beslutet den 21 juni 2022 utgick bolaget från att det tagit del av beslutet på det datum som angetts på delgivningskvittot. Finans­inspektionen ansåg dock att Nordnet Bank tog del av beslutet den dag då det meddelades eftersom bolaget denna dag publicerade ett pressmeddelande om beslutet. Enligt Finansinspektionen kom överklagandet därför in för sent, en uppfattning som förvaltningsrätten nu delar.

- Förvaltnings­rätten anser att bl.a. Nordnet Banks pressmeddelande om Finansinspektionens sanktionsbeslut visar att bolaget fick del av beslutet den 25 maj 2022. Nordnet Banks överklagande av beslutet kom därför in för sent och kan inte prövas. Finansinspektionens beslut om anmärkning och sanktionsavgift står nu fast eftersom förvaltningsrättens avgörande inte kan överklagas, säger rådmannen Mats Mossfeldt.