Nittonårig man döms till nio års fängelse för mord

2022-06-03

Natten den 11 september 2021 var en 28-årig man på väg hem till sin bostad i Araby i Växjö. Han befann sig i sällskap med en kamrat. Två maskerade personer körde fram till honom på en el-scooter. En av männen hoppade av el-scootern och sköt honom från nära håll med fem skott från en pistol. Därefter lämnade gärningsmännen platsen på el-scootern. Den skjutne mannen avled på platsen.

En omfattande polisutredning har genomförts och flera personer har varit misstänkta för delaktighet i mordet. Åtal kom slutligen att väckas mot två män, en artonåring och en nittonåring.

Bevisningen i målet har bland annat bestått i vittnesmålet från kamraten till den skjutne. Han iakttog händelseförloppet från 15–20 meters avstånd. Han har pekat ut de båda åtalade männen. Därutöver har andra vittnen hörts som bland annat har gjort iakttagelser av gärningsmännen när dessa lämnat platsen. Inget annat vittne har dock pekat ut de åtalade.

Utöver uppgifter från vittnen har DNA från nittonåringen påträffats på en patron som hittats vid den skjutne och som suttit i mordvapnet. Åklagaren har också åberopat en lapp som nittonåringen skrivit på häktet. Den har varit ställd till hans vänner. Där har han skrivit att den skjutnes kamrat måste tystas för att annars är det hejdå för honom och ytterligare en person. Det har också från nittonåringens mobiltelefon, några veckor före mordet, gjorts Google-sökningar på ammunition av samma typ som användes vid mordet.

Båda de åtalade har haft tillgång till en lägenhet i området till vilken gärningsmännen sannolikt tagit sin tillflykt efter mordet. Det är också klarlagt att mord­vapnet, vid tiden för mordet, funnits i den gruppering av personer som de båda åtalade tillhört. De har också haft tillgång till en el-scooter under kvällen och de har tidigare under kvällen befunnit sig i en bil på Stortorget i Växjö under förhållanden som talar för att de har spanat på den man som några timmar senare sköts till döds.

Tingsrätten har, när det gäller nittonåringen, kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att han är en av gärningsmännen. Han döms därför för mord. Tingsrätten finner att mordet har föregåtts av viss planering och det har varit fråga om en ren avrättning. Straffet har bestämts till nio års fängelse. När straffets längd bestämts har tingsrätten tagit hänsyn till mannens ungdom, han var endast arton år gammal vid tiden för brottet.

Nittonåringen ska också betala skadestånd om sammanlagt drygt 160 000 kr till den skjutne mannens hustru och son samt till dödsboet.

När det gäller artonåringen anser tingsrätten inte att bevisningen är till­räcklig för en fällande dom. Utpekandet av honom från den skjutnes kamrat är ensamt inte tillräckligt. Bevisningen i övrigt mot honom är svagare än mot nittonåringen. Även om det finns övrig bevisning som talar för att artonåringen har varit inblandad i mordet kan det inte uteslutas att gärningsmannen är någon annan. Tingsrätten frikänner därför honom.