Mord på hustrun gav livstids fängelse

2021-07-14

En man dödade sin hustru genom att slå henne med en hantel och strypa henne. Mordet ägde rum i makarnas lägenhet där också makarnas tre små barn befann sig. Tingsrätten dömde mannen till 18 års fängelse men i hovrätten blev straffet livstids fängelse.

Högsta domstolen har nu fastställt hovrättens dom på livstids fängelse.

Högsta domstolen konstaterar att den aktuella gärningen karakteriserades av en inte obetydlig brutalitet och att mannen hade s.k. avsiktsuppsåt att mörda hustrun. Redan detta har, enligt domstolen, gett anledning att se mycket allvarligt på den.

Vid bedömningen av om livstidsstraff ska dömas ut har det enligt den nya lagtexten betydelse om gärningen framstår som särskilt hänsynslös. I detta fall fanns det, enligt Högsta domstolen, flera omständigheter som gjorde att mordet fick anses som särskilt hänsynslöst, däribland att gärningen riktade sig mot hustrun och var föranledd av att hon ville skiljas, att den förövades i det gemensamma hemmet och att det fanns en överhängande risk för att de tre barnen skulle uppfatta vad som skedde.

Högsta domstolen, som också konstaterar att det inte fanns några särskilda förmildrande omständigheter, kommer vid en sammanvägd bedömning till slutsatsen att gärningen är så kvalificerat allvarlig att den motiverar ett livstidsstraff.