Minst antal öppna mål i domstolarna sedan 2018

2022-09-16

Eksjö tingsrätt är en av de domstolar som har förbättrat sitt balansläge mycket den senaste tiden. Målinflödet till domstolen har i sig minskat något, men framförallt har man avgjort mer mål. Sedan i augusti 2021 har domstolens balanser, det vill säga antalet öppna mål, minskat med närmare 26 procent.

Lagman Anna Sjöman konstaterar att domstolens goda arbete kommer tack vare lojala, kunniga och intresserade medarbetare som arbetar som ett lag.

- Det tillsammans med en mycket tight, långt driven och skicklig beredningsorganisation leder oss hit. Med den organisationen kan domarna ägna sig åt just domaruppgifter, säger Anna Sjöman.

Även på Hovrätten över Skåne och Blekinge framhåller man lagarbetet som en av framgångsfaktorerna. Likt de andra hovrätterna har man hög arbetsbelastning med ett stigande målinflöde. Ändå har man lyckats få ner balanserna.

- Vi tar ett gemensamt ansvar för målbalanserna, vilket bland annat innebär att de som får ett mål inställt hjälper andra och att vi planerar våra förhandlingar så effektivt vi kan genom att varken boka för mycket eller för lite förhandlingstid. Våra beredningschefer och handläggare tar också tillsammans ett mycket stort ansvar för att driva målen framåt, säger president Ylva Norling Jönsson.

Bra för rättssäkerheten

En hög avgörandetakt är bra för balanserna och därmed för medborgarna. Anna Sjöman pekar också på att arbetet blir mer effektivt med rimliga balanser.

- Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det bra med färskare mål och därmed exempelvis oftast tydligare minnesbilder hos förhörspersoner, säger Anna Sjöman.

Ylva Norling Jönsson konstaterar att ett bra balansläget även är bra för arbetsmiljön på domstolarna.

- Minskade balanser innebär att vi får arbeta med mål som inte är för gamla och att vi kan överblicka och planera vår arbetssituation på ett bra sätt. Det gör att vi känner arbetsglädje och stolthet över att utföra ett bra och effektivt arbete, säger hon.

MålstatistikOm Sveriges Domstolar