Man döms efter ny DNA-analys för elva år gammal våldtäkt mot barn

2021-06-18

I en tidigare process dömdes en man för våldtäkt mot barn i tingsrätten, men friades av hovrätten. Sedan nya DNA-analyser gjorts och Högsta domstolen beviljat resning, dömer hovrätten nu mannen för brottet.

Hovrätten kommer fram till att målsägandens uppgifter är trovärdiga och att de får sådant stöd av utredningen att åtalet är styrkt. De förnyade DNA-analyserna har visat DNA från målsäganden på avigsidan av mannens kalsonger. Mannen har i hovrätten lämnat en förklaring till DNA-spåret, men förklaringen har lämnats i ett mycket sent skede och hovrätten anser att den inte är trovärdig.

Eftersom det gått en lång tid sedan gärningen begicks har hovrätten ansett att mannen ska dömas till ett lindrigare straff än minimistraffet för våldtäkt mot barn. Han döms till fängelse i ett år och åtta månader.