Malmö tingsrätt presenterar verksamhetsberättelsen för 2023

2024-02-23

I årets verksamhetsberättelse framgår att tingsrätten fick in omkring 15 000 mål och ärenden under 2023. Det är 1 000 fler än året innan.

Trots det lyckades tingsrätten sänka omloppstiderna för både brottmål och tvistemål. Tingsrätten uppfyller därmed regeringens målsättning med god marginal.

I verksamhetsberättelsen kan man även läsa om den historiska flytten och se foton från den officiella invigningen den 20 oktober.

Malmö tingsrätts verksamhetsberättelse 2023pdf