Malmö tingsrätt har dömt i sitt första snabbspårsmål

2022-01-19

Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där flera myndigheter och domstolar arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut. Försöksverksamheten har haft goda resultat i andra städer och nu har alltså även Malmö anslutit sig till den. 

- I korthet går det ut på att myndigheterna och domstolarna genom samverkan och effektivare arbetssätt väsentligt kortar tiderna som ett ärende väntar på åtgärd. Polisen kan färdigställa utredningen redan vid ingripandet eller kort därefter. Åklagarkammaren och tingsrätten har i sin tur beredskap för att snabbt hantera misstankarna, säger Joakim Svensson, domare vid Malmö tingsrätt.

Målet som avgjordes i dag gällde en butiksstöld av varor värda drygt 90 kr. Tingsrätten dömde mot den tilltalades förnekande för ringa stöld och bestämde straffet till 30 dagsböter om 110 kr.

- Polisingripandet gjordes den 4 januari och dom avkunnades i dag den 19 januari. Den tilltalade fick veta den beräknade dagen för huvudförhandling redan vid ingripandet. Det är ett betydligt snabbare och, för alla inblandade, bättre förfarande än vanligt, säger Joakim Svensson. 

Hittills är försöksverksamheten främst inriktad på mindre allvarlig men vanligt förekommande brottslighet. Tingsrätten har förutom stöldbrottslighet fått in åtal om bl.a. olovlig körning, ringa narkotikabrott, rattfylleri och brott mot knivförbudslagen. Med tiden förväntas fler brottstyper kunna hanteras inom förfarandet.