Malmö tingsrätt blir digital

2021-10-21

Arbetssättet har prövats i en pilotverksamhet

Tingsrätten har under lång tid kommunicerat via e-post. Handlingarna i målen har dock samtidigt hanterats i pappersform.

Sedan april i år har det pågått en pilotverksamhet med digital målhantering på en av tingsrättens avdelningar. Piloten har varit framgångsrik.

Det har visat sig att det gick bättre att arbeta digitalt. Pilot­avdelningen klarade sig bra utan utskrifter, kopiering och överlämnande av en fysisk akt vid varje tillfälle en åtgärd skulle vidtas eller ett beslut fattas.

- Digitaliseringen görs med hjälp av ett förändrat arbetssätt och en så kallad målstatuspil i vårt verksamhetsstöd. Genom den kan medarbetarna skicka uppgifter till varandra, säger Linn Hänsel, handläggarchef.

Den 25 oktober blir hela tingsrätten digital

Den 25 oktober tar hela tingsrätten det stora steget att införa en digital målhantering,

– Det är glädjande att det har gått så pass smidigt att digitalisera. Medarbetarna förtjänar verkligen beröm för sitt engagemang, säger Johan Kvart, tingsrättens lagman.

Tingsrätten föredrar digitala kontaktsätt

Tingsrätten uppmanar de aktörer som har kontakt med tingsrätten att använda digitala kontaktsätt. Förutom vanlig e-post går det numera även att skriva under alla möjliga typer av handlingar digitalt. Till exempel går det att ansöka om stämning, skilsmässa eller i övrigt lämna in handlingar i sitt mål digitalt via e-tjänster på tingsrättens hemsida.