Lycksele tingsrätt - ett föredöme

2021-12-08

- Det känns jätteroligt, alla här på tingsrätten är såklart väldigt glada över att få det här fina priset, säger Emilie Gustafsson, domstolshandläggare vid Lycksele tingsrätt

Det är branschorganisationen TU som instiftat priset och så här lyder motiveringen:

Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med och vilka ärenden som hanteras av svenska skattemedel. För att offentlighetsprincipen ska fungera krävs att begäran om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas ”genast eller så snart det är möjligt”. Den formuleringen tolkas olika från myndighet till myndighet. Lycksele tingsrätt är i det hänseendet ett föredöme som alltid snabbt och effektivt levererar vad som efterfrågas. Att medarbetarna dessutom utan undantag ger ett trevligt och vänligt bemötande är en välkommen bonus. Mot den bakgrunden tilldelas 2021 års Offentlighetspris Lycksele tingsrätt.

- Offentlighetsprincipen handlar om att både media och allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Det gäller allt från att få del av domar och andra handlingar till möjligheten att närvara vid förhandlingar. Priset är ett kvitto på att medarbetarna vid Lycksele tingsrätt i det dagliga arbetet gör sitt bästa för att säkerställa att denna viktiga demokratiska princip fungerar i praktiken, säger Elin Carbell Brunner, t.f. lagman vid tingsrätten.

Johan Taubert, vd för Tidningsutgivarna delade ut priset till Elin Carbell-Brunner, tf lagman vid Lycksele tingsrätt. Foto: Emanuel Eriksson ( Folkbladet)