Livstids fängelse för mordet i Agnäs

2021-03-22

44-åringen åtalades och dömdes i tingsrätten för mord, grovt olaga hot, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, bedrägeri och skadegörelse.

44-åringen överklagade tingsrättens dom rörande mord och grovt olaga hot. Han medgav att han i och för sig utdelat de dödande knivhuggen men menade att han gjort detta i nödvärn eller i en inbillad nödvärnssituation.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är bevisat att mannen har utfört mordet och att det inte har funnits någon nödvärnssituation. Hovrätten anser inte heller att situationen har varit sådan att gärningsmannen kan ha inbillat sig att han haft nödvärnsrätt.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det även är utrett att 44-åringen i samband med mordet har hotat mordoffrets mamma.

– Alla mord är allvarliga men i detta fall har det funnits sådana försvårande omständigheter som, i linje med den skärpta syn på mord som kommit till uttryck i lagen, leder till att påföljden för 44-åringen ska vara fängelse på livstid, säger rättens ordförande, hovrättspresident Erik Sundström.

Hovrätten gör ingen ändring av de skadestånd som tingsrätten har dömt ut.

Hovrätten är enig i sin dom.