Livstids fängelse för mord och grovt barnfridsbrott i tre fall

2023-02-22

Den 22 juni 2022 larmades SOS, bland annat av mannens ena dotter, till mannens adress i Falköping. På platsen anträffades mannens f.d. sambo på gatan utanför mannens bostad. Det visade sig att kvinnan blivit attackerad med kniv inne i mannens bostad och tagit sin tillflykt till sin bil som stod parkerad på gatan. Hon hade där blivit fortsatt attackerad med kniv av mannen och avlidit på marken utanför bilen. Kvinnan hade en mängd skarpkantade sår på huvudet och halsen, orsakade av skärande eller stickande våld med kniv eller knivliknande föremål. Mannens och kvinnans tre gemensamma barn i åldrarna 11, 13 och 16 år, hade varit närvarade vid händelsen och försökt ingripa för att rädda sin mamma.

Den 42-årige mannen greps på platsen och erkände i polisförhör att han dödat sin f.d. sambo.

Vid en rättspsykiatrisk undersökning konstaterades att den 42-årige mannen inte saknat insikt och handlingskontroll vid gärningen, att han led av en allvarlig psykisk störning vid gärningen och att det fanns medicinska skäl att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård. Undersökande läkare rekommenderade dock att fallet skulle tas upp i Socialstyrelsens rättsliga råd, vilket tingsrätten också beslutade om. Rättsliga rådet gjorde bedömningen att mannen vid gärningen åtminstone tillfälligt led av en allvarlig psykisk störning men att han vid undersökningen inte led av en sådan störning varför det inte fanns behov av rättspsykiatrisk vård.Då mannen vid gärningen handlat medvetet fann tingsrätten att han kunde dömas för uppsåtliga brott. Gärningen mot kvinnan hade präglats av stor hänsynslöshet och inneburit ett svårt lidande för offret varför gärningen rubricerades som mord. Gärningarna mot barnen bedömdes som grova barnfridsbrott.Straffvärdet för brotten uppgår till livstids fängelse och det finns synnerliga skäl att välja en sådan påföljd, uppger lagmannen Anna-Karin Lundberg som varit rättens ordförande.Rätten var enig.