Livstids fängelse för mord och brott mot griftefrid i Karlskrona

2021-09-14

Blekinge tingsrätt dömde den 15 juni 2021 22-åringen och 23-åringen för mord och brott mot griftefrid. Tingsrätten fann det bevisat att de tillsammans och i samförstånd dödat 57-åringen och sedan styckat honom och begravt hans kvarlevor på Varö i Karlskrona skärgård. 22-åringen, närstående till den döde mannen, dömdes till livstids fängelse medan 23-åringen dömdes till fängelse i 18 år. Skälet till att 23-åringen fick tidsbestämt straff var att han tre månader in i utredningen berättade var kvarlevorna fanns begravda, var mordvapnet, en skiftnyckel, fanns och dessutom redogjorde för händelsen.

22-åringen överklagade endast tingsrättens dom i påföljdsfrågan och yrkade mildare påföljd. 23-åringen yrkade i hovrätten att bli frikänd. Åklagaren yrkade att straffet för 23-åringen skulle skärpas till livstids fängelse.

Precis som tingsrätten dömer nu hovrätten 23-åringen som gärningsman för mord. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i fråga om händelseförloppet och hur de tilltalade gemensamt planerat och medverkat till 57-åringens död.

–Den bevisning om de tilltalades sinnestillstånd vid gärningstillfället som har lagts fram i hovrätten har varken lett till att 23-åringen ska vara fri från ansvar eller att någon av de dem ska få lindrigare straff, säger hovrättslagmannen Björn Hansson, rättens ordförande.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att mordet är så kvalificerat allvarligt att det motiverar ett livstidsstraff. Domen mot 22-åringen fastställs därför. Precis som tingsrätten anser hovrätten att de uppgifter som 23-åringen har lämnat under förundersökningen har varit av väsentlig betydelse för utredningen. Detta s.k. billighetsskäl påverkar dock inte straffmätningen på sådant sätt att straffet för honom tidsbestäms. Även 23-åringen döms därför till livstids fängelse.

–Även om 23-åringens uppgifter har varit av väsentlig betydelse för utredningen bedöms de i detta fall inte ha varit av det särskilt påtagliga slag som bör krävas för att påföljden ska bestämmas till ett tidsbestämt straff i stället för till livstids fängelse, säger Björn Hansson.

Hovrätten är enig i sin dom.