Livstids fängelse för mord i parkeringshus

2023-09-14

Mannen hade stämt träff med sin fru för att prata om att frun ville skiljas. De satt och pratade i hans bil i ett parkeringshus. Enligt mannen hade de ett bra samtal men mot slutet ”flög djävulen i honom” och han började hugga hustrun upprepade gånger med en kökskniv. Kvinnan dog på platsen.

Mannen har ingående beskrivit händelseförloppet i den rekonstruktion som genomfördes i början av maj 2023.

Mot bakgrund av det stora antalet skador och vad som framkommit om hur den tilltalade och hans hustru förflyttat sig under händelseförloppet står det klart att det inte varit fråga om något kort och hastigt förlopp. Kvinnan har kämpat för sitt liv och har gradvis försvagats av de många huggen. Förloppet har tveklöst framkallat en svår dödsångest hos henne.

– Genom mannens uppgifter är det visat att det har stått klart för honom att det han gjorde skulle leda till döden för hustrun och att detta också har varit hans avsikt. Han har inte i något skede försökt mildra eller avhjälpa effekterna av sitt handlande, säger rådmannen Helena Tjörnstrand.

Efter att mannen slutat hugga hustrun dröjde han så länge som två timmar innan han agerade så att annan person tillkallade polis och ambulans.

– Mannens handlande har varit brutalt och så allvarligt att det ska bedömas som mord, säger Helena Tjörnstrand.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt utlåtandet har han inte lidit av någon allvarlig psykisk störning vare sig vid gärningstillfället eller vid tiden för undersökningen. Det saknas därför förutsättningar för annan påföljd än fängelse.

Tingsrätten dömer mannen för mord till livstids fängelse. Han ska även betala drygt 500 000 kronor i skadestånd till kvinnans anhöriga. Mannen utvisas även ur Sverige.

Rätten är enig.