Livstids fängelse för mord i Älta

2022-01-25

I april 2021 dödades en ung kvinna med ett trettiotal knivhugg. Nacka tingsrätt har nu dömt kvinnans sambo för mord. Tingsrätten konstaterar att det är utrett att det är mannen som har utdelat knivhuggen mot kvinnan. Bland annat skadornas omfattning och placering gjorde att det kunde uteslutas att kvinnan hade skadat sig själv. Mannen invände under rättegången att han hade haft en minneslucka under händelse­förloppet och därför inte skulle vara ansvarig för gärningen. Tingsrätten anser dock att det finns omständigheter i målet som talar mot att så varit fallet, t.ex. beskrev mannen i larmsamtalet till 112 att kvinnan hade skadat sig själv och att han hade fått slita kniven ur hennes händer. Slutsatsen är att mannen varit medveten om sitt handlande och haft uppsåt att döda sin sambo.

Tingsrätten hade i december 2021 beslutat att mannen skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning för att få klarhet i om han led av en allvarlig psykisk störning. Undersökningen visade att så inte var fallet och det var därmed inte aktuellt att bestämma påföljden till rättspsykiatrisk vård.

– När det gäller fängelsestraffets längd så har tingsrätten beaktat att det finns flera omständigheter som gör gärningen särskilt hänsynslös. Kvinnan dödades i sitt hem med ett stort antal knivhugg och på sängen bredvid henne låg parets bebis. Hon har dött av förblödning och det kan antas att hon upplevt en stor dödsångest. Brottet är så allvarligt att det är motiverat med ett livstidsstraff, säger chefsrådmannen Olof Wetterqvist i en kommentar.