Leverantörsfakturor betalas på förfallodag

2021-07-08

Sveriges Domstolar följer Riksgäldens rekommendation och återgår till att betala leverantörsfakturor på förfallodagen.

För ersättningar i den rättsliga verksamheten så innebär återgången att utbetalning sker i normalfallet, liksom tidigare, tio dagar efter rättens beslut har meddelats.

Riksgäldenhttps://www.riksgalden.se/