Långt fängelsestraff för sexualbrott mot unga

2023-08-03

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål om sexualbrott mot unga. Fem flickor, som var i åldern 11 till 14 år, har varit målsägande. Tingsrätten dömer den åtalade 19-åringen från Värnamo för fyra våldtäkter mot barn och även andra sexualbrott. Straffet blir sex års fängelse. Skadestånden till de drabbade uppgår sammanlagt till nästan en miljon kronor.

-- 19-åringen får ett strängt straff, bl.a. beroende på lagändringar som trädde i kraft under år 2022, säger tingsrättens ordförande Lars Friedner. Lägsta straff för våldtäkt höjdes då till tre års fängelse. Likaså bestämde riksdagen att ungdomar, 18 år och äldre, inte längre skulle få förkortade straff, om de begår allvarliga brott. Även skadeståndsbeloppen ökades.