Kvinna döms för dråp på sin bror

2022-03-04

Kvinnan var i första hand åtalad för mord och i andra hand för uppmaning till självmord. Kvinnan har förnekat brott och invänt att brodern ville ta sitt liv, vilket hon möjliggjorde.

En enig tingsrätt har dock kommit fram till att kvinnan dödat sin bror genom att förmå honom att ta en dödlig dos tabletter och utnyttja att hans tillstånd var sådant att han inte förstod följderna av intaget.

Enligt tingsrätten finns det förmildrande omständigheter, såsom att kvinnan ville undvika att brodern skulle bli inlåst eller tvångsomhändertagen, som medför att gärningen är att bedöma som dråp och att straffet inte ska överstiga minimistraffet om sex års fängelse.

– Även om gärningen föranletts av viss medkänsla finns det enligt tingsrätten inte utrymme att jämföra den med ett s.k. barmhärtighetsmord. Det har därför inte funnits skäl att döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för dråp, säger rådmannen Amanda Rörby.

Kvinnan döms till fängelse i sex år och ska vara fortsatt häktad. Hon ska även betala skadestånd till dödsboet.

 

Ordförande vid huvudförhandlingen var rådmannen Amanda Rörby

Åklagarkammaren företräddes av Kammaråklagare Maia Lundberg

Offentlig försvarare för den tilltalade var Advokaten Kjell-Åke Lundin

Målsägandebiträde var Jur, kand. Fredrik Ingman