Kammarrätten halverar skattetillägg

2021-07-08

Bolaget hade enligt Skatteverket inte redovisat utbetalda ersättningar till personal och fick därför skattetillägg eftersom bolaget lämnat oriktiga uppgifter. Förvaltningsrätten och kammarrätten instämde i den bedömningen. Kammarrätten ansåg dock att handläggningen i domstolarna tagit för lång tid. Eftersom bolaget inte var orsaken till detta befriades bolaget från att betala halva skattetillägget.

– En ansträngd personalsituation i samband med pandemin kan naturligtvis ha bidragit till den långa handläggningstiden uppger Maria Krönmark, kammarrättsråd.