Inställd förhandling på grund av sjukdom

2021-06-21

Så snart tingsrätten har mer information om förhandlingen i målet kommer det att publiceras på hemsidan.