Inget hinder mot registrering av varumärket FALLOUMI för falafel

2021-12-21

Den stiftelse som innehar EU-kollektivmärket HALLOUMI som är registrerat för ost invände mot registreringen av varumärket FALLOUMI för falafel. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att stiftelsen inte hade visat att dess varumärke var känt på sådant sätt att det har ett utökat skydd. Då det inte heller ansågs föreligga någon risk för förväxling avslogs stiftelsens invändning.