Information om huvudförhandling i Vetlandamålet

2023-05-15

Hovrätten planerar för att hålla huvudförhandling i målet den 12–15 juni 2023 med start kl. 09.30 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen genom s k hänvisning vilket innebär att allmänheten inte får tillträde till förhandlingen under den tiden. Sammanträde för hänvisning är planerat mellan den 13 juni 2023 kl. 09.30 och 14 juni 2023 kl. 13.00. En av de tilltalade har åberopat ett nytt vittne i hovrätten. Hovrätten beräknar att det förhöret kommer att hållas under eftermiddagen den 14 juni 2023.

Förhandlingen kommer att hållas i en säkerhetssal vid Jönköpings tingsrätt. I salen finns plats för 41 åhörare, inklusive media. Den som är intresserad av att närvara som åhörare ska skicka en anmälan om detta per mejl till cornelia.bjerle@dom.se senast den 1 juni 2023. I anmälan ska uppgifter om mejladress och eventuellt pressleg/utgivningsbevis anges. Hovrätten fördelar därefter åhörarplatser och återkommer med besked en vecka innan huvudförhandling startar. Notera att en inskickad anmälan inte garanterar åhörarplats.

Handlingar som rör målet lämnas ut via hovrättens registratorsfunktion. Vid intresse av att ta del av handlingar ska begäran om detta, i första hand, ske via mejl till gota.hovratt@dom.se. Eventuella övriga frågor rörande målet hänvisas till hovrättsfiskalen Cornelia Bjerle som i första hand är tillgänglig per mejl men även på telefonnummer 036-156916.

Planeringen som rör målet kan komma att justeras och information uppdateras kontinuerligt på Göta hovrätts hemsida.