Information om huvudförhandling i mål B 1361-23

2023-07-10

Värmlands tingsrätt kommer tisdag den 11 juli – onsdag den 12 juli 2023 ha huvudförhandling i mål B 1361-23, där en man är åtalad för brott mot griftefrid, grovt gravfridsbrott, grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Beräknad förhandlingstid respektive dag är 9.00 – 16.00.

Griftefrids- och gravfridsbrotten består enligt åklagaren sammanfattningsvis i att mannen har förvarat kroppen efter sin avlidna sambo i en frysbox under drygt fem års tid.

Bedrägeribrotten består enligt åklagaren sammanfattningsvis i att mannen har tillgodogjort sig norsk pension och skatteåterbäring avseende den avlidna.

Urkundsförfalskningarna består enligt åklagaren i att mannen har skrivit under ägarbyten och avregistreringar av fordon med den avlidnas namn.

Tingsrättens huvudförhandling hålls i sal 5. Tingsrätten har dessutom en sidosal, för det fall sal 5 blir full.

Rättens ordförande är lagmannen Lars Holmgård.