Information om huvudförhandling angående försök till mord, grovt rån, grovt narkotikabrott m.m.

2023-08-30

Platser till media och allmänhet

Det finns ett 30-tal åhörarplatser i anslutning till förhandlingssalen. Journalister har företräde framför övriga åhörare. Journalister som önskar närvara vid förhandlingen ombeds därför att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka ett mejl till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se. Tingsrätten kommer att fördela platserna i salen på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt i mån av plats. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation visas upp.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (mobiltelefoner, surfplattor, datorer etc.). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som tas med in i salen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Det kan exempelvis röra sig om mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror.

Observera att alla besökare till tingsrätten måste passera genom säkerhetskontrollen i entrén. Kom därför i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Beställning av handlingar

Beställning av handlingar i målet görs via mejl till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.