Information om dom i målet avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-02-23

Tingsrätten har i dag beslutat att flytta fram tidpunkten när dom i målet ska meddelas till 2022-03-04, kl. 11.00.