Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-14

Tingsrätten har under förmiddagen hållit tilläggsförhör med den tilltalade. Därefter har vittnesförhör hållits. Förhör med vittnen kommer att pågå under resten av dagen samt under måndagen den 17 oktober. Rättegången hålls inom stängda dörrar och det är för närvarande oklart om någon ytterligare rättegångsdag kommer att behövas. Information om någon del av slutanförandena, som tidigast kan hållas under eftermiddagen den 17 oktober, kommer att vara offentliga meddelas på vår webbplats under måndagen.