Information om avslutad huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012 och tidpunkt för dom

2023-05-25

Svea hovrätt har nu, den 24 maj 2023, avslutat huvudförhandling i målet och kommer att meddela dom onsdagen den 21 juni 2023 kl. 11.00.