Information inför huvudförhandlingen i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-09-07

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen på Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11 i Sollentuna. Huvudförhandlingen i den här delen av målet planeras pågå i tolv dagar. Information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i denna huvudförhandlinsplan.