Inför pressträff med anledning av dom i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-03-31

Domen kommer att vara tillgänglig på tingsrättens kansli den 26 april 2023 från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 2 på entréplan i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5A i Flemingsberg. På pressträffen medverkar de ansvariga domarna i målet, chefsrådmannen Tore Gissin (ordförande) och rådmannen Daniel Eriksson. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter har journalisterna möjlighet att ställa frågor.

Efter pressträffen är det dessutom möjligt att intervjua domarna enskilt. Den som vill boka tid för intervju direkt efter pressträffen måste föranmäla intresse. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till administrativa juristen Julia Wågenberg senast den 20 april 2023 via julia.wagenberg@dom.se eller 08-561 660 35.

Övrig praktisk information

Medarbetare från tingsrätten kommer att finnas på plats från kl. 10.30 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media. Domen, sammanfattning av domen och pressmeddelande kommer att finnas tillgängliga från kl. 11.00.

Pressträffen är endast till för journalister. Den som vill delta ska därför kunna visa presslegitimation.

Närvaro av parter och ombud

Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. För frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagaren och försvararna.