Huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord i Haninge ändras på nytt

2023-05-11

Huvudförhandlingsplanen är preliminär och därför uppmanas den som vill följa förhandlingen att kontakta tingsrätten inför respektive förhandlingsdag för att säkerställa att det inte gjorts ytterligare ändringar. Någon ytterligare huvudförhandlingsplan kommer inte att publiceras.