Huvudförhandlingen i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott, har avslutats

2023-06-27

I målet har åklagaren påstått bl.a. att mannen i januari 2023, för organisationen Kurdistans Arbetarpartis (PKK) räkning, försökt samla in pengar i avsikt att egendomen ska användas av organisationen PKK. Huvudförhandlingen i målet inleddes den 20 juni 2023.

Parterna har i dag hållit slutanföranden i målet. Vid huvudförhandlingens slut beslutade tingsrätten att dom i målet kommer att meddelas den 6 juli 2023 kl. 11.00. Tingsrätten har vidare beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelande.