Huvudförhandlingen i mål 1877-22

2023-03-28

I den sidosal (sal 3) som tingsrätten använde under måndagen kommer det utöver vissa reserverade platser för press fortfarande att finnas 12 platser för åhörare. Den allmänhet som står först i kön på morgonen kan därför välja om man vill ha en plats i sal 1 eller sal 3.

Tingsrätten kommer att utnyttja ytterligare en sidosal (sal 2) men denna kommer enbart att ha reserverade platser. Den allmänhet som fått plats sal 1 kommer inte att få någon plats i denna sidosal.