Huvudförhandlingen i det mål som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet har avslutats

2023-09-28

I målet har en man i 60-årsåldern åtalats för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt. Huvudförhandlingen i målet inleddes den 4 september 2023.

Parterna har idag hållit slutanföranden i målet. Vid huvudförhandlingens slut beslutade tingsrätten att dom i målet kommer att meddelas den 26 oktober 2023 kl. 11.00. Tingsrätten har vidare beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.