Huvudförhandlingen flyttad i Vetlandamålet

2023-08-04

Åklagaren har tidigare meddelat hovrätten att han begärt Socialstyrelsens rättsliga råd att yttra sig över den medicinska utredningen i målet. Åklagaren har nu lämnat besked om att Rättsliga rådet kommer att föredra ärendet vecka 33 eller 34 och att yttrandet kommer ges in inom en vecka efter det. En av försvararna i målet har med anledning av det begärt att hovrättens planerade huvud­förhandlings­dagar i augusti ska ställas in. Anledningen till begäran är att försvararen ska få tid att gå igenom utlåtandet och förbereda klientens talan i anledning av utlåtandet.

 

Hovrätten har beslutat att huvudförhandlingen ska flyttas och har planerat ny tid för huvudförhandling den 4, 10 och 12 oktober 2023 med start kl. 08.45 varje dag. Hovrättens ledamöter kommer att ta del av den muntliga bevisningen som lades fram i tingsrätten genom s.k. hänvisning. Sammanträde för hänvisning, som inte är offentligt, är planerat till den 5–6 oktober 2023. Hovrätten beräknar att nya förhör som är åberopade kommer att hållas den 10 oktober 2023.Planeringen som rör målet kan komma att justeras och informationen uppdateras kontinuerligt på Göta hovrätts hemsida.

 

Kontaktinformation

Handlingar som rör målet lämnas ut via hovrättens registratorsfunktion. Vid intresse av att ta del av handlingar ska begäran om detta, i första hand, ske via mejl till gota.hovratt@dom.se. Eventuella övriga frågor rörande målet hänvisas till hovrättsfiskalen Linnea Hedlund som i första hand är tillgänglig per mejl, linnea.hedlund@dom.se, men även på telefonnummer 036-156944.

 

Platsbokning

Göta hovrätt byter lokaler från och med den 14 augusti 2023 och förhandlingen kommer att hållas i hovrättens nya byggnad med adress Hamngatan 11, 553 16 Jönköping. Förhandlingen kommer att hållas i en säkerhetssal. I salen finns plats för 21 åhörare, inklusive media. Den som är intresserad av att närvara som åhörare ska skicka en anmälan om detta per mejl till linnea.hedlund@dom.se senast den 22 september 2023. I anmälan ska uppgifter om mejladress och eventuellt pressleg/utgivningsbevis anges.

Hovrätten fördelar därefter åhörarplatser och återkommer med besked under veckan innan huvudförhandlingen startar. För det fall åhörarplatserna i säkerhetssalen inte räcker till kommer det att finnas möjlighet att sitta i en närliggande rättssal och följa förhandlingen via videolänk. Notera att en inskickad anmälan inte garanterar åhörarplats.