Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds

2020-09-16

Huvudförhandlingen kommer med några undantag att pågå tre dagar per vecka fram till och med vecka 51. Länk till huvudförhandlingsplan, se nedan.

Förhandlingen äger rum i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50. Med hänsyn till rådande pandemi kommer antalet åhörarplatser att vara begränsat.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.