Huvudförhandling om åtal för mord på Långströmsgatan avslutad

2023-04-18

Beställa domen

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till gbg.tingsratt@dom.se. Skriv ”B 11861–22” i rubriken och ange att begäran avser beställning av dom.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till.

 

Pressträff

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff fredagen den 5 maj kl. 11.15 för media som föranmält sig. Föranmälan sker senast onsdagen den 3 maj 2023 kl. 10.00 genom e-post till maria.k.broberg@dom.se.

Pressträffen genomförs i sal 20 på Göteborgs tingsrätt och är endast öppen för media som föranmält sig. Presslegitimation krävs.

Sal 20 hålls öppen från kl. 10.30 för tekniska förberedelser. Domen samt pressmeddelandet delas ut i sal 20 kl. 11.00.

Vid pressträffen deltar rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl. Pressträffen inleds med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna.

Efter pressträffen finns Göran Lundahl tillgänglig för enskilda intervjuer. Önskemål om enskild intervju anges i samband med föranmälan.