Huvudförhandling i mål om ohörsamhet mot ordningsmakten

2023-09-22

Målet gäller en händelse den 24 juli i år. Huvudförhandlingen börjar klockan 15:45 och hålls i en större sal med en sidosal för press och åhörare.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 10 oktober kl. 16:00 genom e-post till malmo.tingsratt.sakerhet@dom.se. Ange även om ni vill använda elektronisk utrustning för rapportering inifrån salen.

 Skicka e-post för platsbokningmalmo.tingsratt.sakerhet@dom.se