Huvudförhandling i mål om mordbrand

2021-01-11

På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser för åhörare att vara mycket begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga och media.

Önskemål från journalister/massmedia om att i förväg boka plats skickas senast onsdagen den 13 januari till nacka.tingsratt.avdelning1@dom.se

(Presslegitimation krävs för bokning.) Tingsrätten kommer att snarast därefter återkomma med svar.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Varje huvudförhandlingsdag kommer att börja kl. 09.00.