Huvudförhandling i mål om grovt vapenbrott och narkotikabrott i Adolfsberg

2023-06-13

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 1. Antalet åhörarplatser är begränsade. Ett antal av de åhörarplatser som är tillgängliga kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen orebro.tingsratt@dom.se

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller inne i rättssalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom eller annat beslut meddelas i målet.

Ordförande i målet är f.d. rådmannen Lars-Ola Högsborn.