Huvudförhandling i mål om förskingring, grovt brott m.m.

2023-09-25

Den man som är huvudmisstänkt i målet är misstänkt för att ha begått bl.a. grov förskingring och grovt bedrägeri mot kunder i en guldsmedsbutik i Södertälje. Enligt åtalet har mannen bland annat vilselett personer att till honom lämna smycken för bearbetning, putsning, försäljning eller reparation. Personerna har sedan inte fått tillbaka smyckena. Mannen ska också ha förmått personer att lämna honom pengar i tron att han inom ramen för guldsmedsbutiken skulle skaffa diverse smycken. De två medåtalade männen är i huvudsak misstänkta för häleribrott genom att de ska ha pantsatt smycken som tillhörde målsägandena. Åklagaren har påstått att brotten varit ett led i ett systematiskt och omfattande agerande. De åtalade har förnekat gärningarna.

 

Huvudförhandling i målet kommer att pågå under cirka 43 dagar och beräknas avslutas den 20 december 2023. Information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlinsplan, med reservation för eventuella ändringar. Observera att en förhandlingsdag kommer att äga rum vid Attunda tingsrätt.