Huvudförhandling i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-04-11

Den 26 april 2022 kl. 10.00 inleds huvudförhandlingen i mål mellan åklagaren och fem personer, bl.a. en tidigare VD och en vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Sju åtalspunkter kommer att behandlas under totalt 15 förhandlingsdagar. Sista förhandlingsdag är preliminärt den 25 maj 2022.

De första fyra förhandlingsdagarna kommer att ägnas åt åklagarens sakframställan avseende åtalspunkter gällande grova mutbrott och grovt bokföringsbrott samt grovt försvårande av skattekontroll. Därefter kommer försvararna att få hålla sina sakframställningar och förhör med de tilltalade inledas gällande de aktuella åtalspunkterna. Preliminärt kommer övriga åtalspunkter att påbörjas under dag 9, den 13 maj 2022.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 1. Vid behov kommer det även finnas möjlighet att följa huvudförhandlingen från en sidosal. Företrädare för massmedia som önskar boka åhörarplats för att följa förhandlingen ombeds att anmäla detta till domstolshandläggaren Kristina Heibring (se kontaktuppgifter bifogat pressmeddelandet).

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Ordförande i målet är lagmannen Caroline Hindmarsh.