Huvudförhandling i mål om bl.a. grova insiderbrott

2023-08-30

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot 18 personer för insiderbrott kopplade till handel i ICA-aktien före ICA Gruppen AB köptes ut från börsen under hösten 2021. Tolv av de misstänkta åtalas för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot för sju bolag samt näringsförbud mot tio av de misstänkta. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen. Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 5 september 2023 kl. 09.15 och beräknas pågå under nio veckor.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (sal 27). Dessa platser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som sedan har informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast torsdagen den 31 augusti 2023 kl 14.00 genom e-post till Stockholms tingsrätt avdelning 5, se kontaktinformationen. I ansökan om föranmälan ska uppgift om mediebolag, antal önskade platser, kontaktperson, e-post och telefon anges.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer även att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Tingsrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt

Två juristdomare och fyra nämndemän dömer i målet. Juristdomare är rådmännen Carl Rosenmüller och Ylva Aversten. Utöver förhör med de tilltalade kommer det att hållas tolv vittnesförhör. Det finns en huvudförhandlingsplan upprättad i målet som går att beställa.

För beställningar av handlingar, se kontaktinformationen.