Huvudförhandling i mål gällande grovt skattebrott m.m. startar den 17 augusti

2021-08-10

Platsbokning och ackreditering

Åhörarplatser avsedda för allmänheten är starkt begränsade med anledning av rådande pandemi. Dessa platser är i första hand avsedda för media och anhöriga som föranmält sig (gäller inte kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast fredagen den 13 augusti kl. 12.00 genom e-post till kajsa.lindvall@dom.se.

Mot bakgrund av det begränsade antalet åhörarplatser garanteras inte att plats kommer att finnas för allmänheten.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer, smarta klockor och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Övrigt

Praktiska frågor gällande förhandlingen hänvisas till hovrättsfiskalen Kajsa Lindvall. Kontakt sker genom e-post till kajsa.lindvall@dom.se.