Huvudförhandling i det så kallade Notviken-målet

2022-01-21

Huvudförhandlingen kommer att pågå under tolv dagar, fördelat på fyra veckor, enligt nedan:

v 5: den 1-3 februari 2022 v 6: den 8-10 februari 2022 v 7: den 17-18 februari 2022 v 8: den 22-25 februari 2022

Förhandlingen startar kl. 9.00 varje huvudförhandlingsdag.