Huvudförhandling i det s.k. Allramålet

2021-03-15

Stockholms tingsrätt ogillade i dom den 31 januari 2020 ett åtal mot fyra tilltalade om bl.a. trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt givande och tagande av muta. Åklagaren har påstått bl.a. att SFS köpt värdepapper för pensionsmedel till överpris och att några av de tilltalade därigenom har kunnat tillgodogöra sig över 100 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar. Åklagaren och Pensionsmyndigheten, som är målsägande, har överklagat den friande domen.

Huvudförhandlingen i hovrätten kommer på grund av den rådande pandemin att hållas i en extra stor sal i Attunda tingsrätt (Tingsvägen 11 i Sollentuna) som medger att alla parter kan hålla avstånd till varandra. Åhörarplatserna är begränsade. Media kan förboka plats via svea.avd7@dom.se (presslegitimation krävs).