Hudiksvalls/Hälsinglands tingsrätt flyttar till nya lokaler

2022-10-05

Det var 2019 som regeringen beslutade att tingsrätten skulle flytta till nybyggda lokaler som bättre tillgodoser dagens behov. Byggstart skedde därefter under våren 2020.

Från och med den 30 januari 2023 kommer tingsrättens verksamhet enbart att bedrivas från de nya lokalerna på Drottninggatan. Verksamheten i Tingshuset på Lagmansgatan och Annexet på Domargatan upphör därmed.

- Det gamla tingshuset har tjänat den rättskipande verksamheten väl sedan 1909, då Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt tog det då nyuppförda huset i anspråk. Även om en epok går i graven ser vi fram emot de nya lokalerna vid Lillfjärden, som är bättre rustade för de krav som verksamheten i dag ställer, säger Christian von Szalay, lagman och domstolschef vid Hudiksvalls tingsrätt.