Hovrättens mål B 834-24 (försök till mord m.m.)

2024-05-31

Rättegången påbörjas tisdagen den 4 juni 2024 kl. 09.00. Den första huvudförhandlingsdagen kommer det hållas sakframställningar och framförallt skriftlig bevisning kommer att gås igenom. Därefter kommer rätten att enskilt att ta del av den muntliga bevisningen som spelats in vid tingsrätten, vilket sker utan att parterna är närvarande. Huvudförhandlingen avslutas tisdagen den 11 juni 2024 kl. 09.30, med alla parter närvarande.

Huvudförhandlingen hålls i hovrättens lokaler på Södra Tjärngatan i Sundsvall