Hovrätten skärper straffet för mordet på en kvinna i Höör

2022-03-24

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att åklagaren har bevisat att mannen har slagit kvinnan med minst tio slag med hammare i huvudet och ansiktet, vilket medförde att hon dog. Inte heller hovrätten kommer fram till att gärningen var planerad, utan att våldet utdelades under ett plötsligt vredesutbrott, men att mannen i gärningsögonblicket hade avsikt att beröva kvinnan livet.

Hovrätten konstaterar att angreppet har präglats av stor brutalitet. Det har skett i en situation då kvinnan hade begränsade möjligheter att undkomma eller försvara sig. Det kraftiga våldet orsakade henne allvarliga, omfattande och dödliga skador. Det har dock rört sig om ett relativt hastigt händelseförlopp och det går inte med säkerhet att säga i vilken ordning olika slag utdelats eller i vilket skede som kvinnan förlorade medvetandet. ­– Det råder emellertid inte något tvivel om att hon måste ha känt svår smärta och upplevt stark dödsångest under i vart fall en del av händelseförloppet, säger rättens ordförande, hovrättslagmannen Anna Graninger.

Enligt hovrättens mening är det försvårande att kvinnan under i vart fall en kortare tid har utsatts för svårt lidande och att mannen handlat med avsiktsuppsåt. Några förmildrande omständigheter finns inte, menar hovrätten. Inte heller hovrätten gör alltså bedömningen att mannen bidragit till utredningen om brottet på något sätt som ska påverka straffmätningen i mildrande riktning.

Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring gärningen anser hovrätten att omständigheterna är så försvårande att fängelsestraffet inte kan stanna vid de 16 år som numera är utgångspunkten vid bestämmande av straffvärdet för mord. Omständigheterna är samtidigt inte så allvarlig försvårande att livstidsstraff bör dömas ut. Mannen döms därför till 18 års fängelse.